Bandel: Bollnäs - Ljusdal

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
BnBollnäsBollnäs
RteRösteRöste
GvnGalvån  
LotLotteforsLottefors
LotteforsSamma som Jvm1184_J5_0693
LotteforsSchematisk spårplan.
LotteforsSamma som Jvm1184_J1_0693. Ställverk, förreglingstabell.
AbArbråArbrå
NtpNytorp  
VlVallstaVallsta
VallstaSamma som Jvm1184_J5_1287
VallstaSamma som Jvm1184_J1_1287. Ställverk, förregleringstabell mm
Wallsta  
OrbOrbaden  
SmåSimeåSimeå
UvkUndersvik  
StfgStiftsgården  
KsöKarsjöKarsjö
Karsjö
LörstrandLörstrand
Lörstrand
Löräng  
JrJärvsöJärvsö
Järvsösenast ändrad 1959. Samma som Jvm1184_J5_0492
Järvsösenast ändrad 1959. Samma som Jvm1184_J1_0492
JrJärfsö  
Jerfsö  
SkäSkästraSkästra
EdängeEdänge
BasBanskillnaden  
LsLjusdalLjusdal

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Norra Stambanan Storvik – Långsele Blad 18Arbrå – Undersvik
Norra Stambanan Storvik – Långsele Blad 19Karsjö – Skästra
Norra Stambanan Storvik – Långsele Blad 20Edänge – Tallåsen

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.