Bandel: Storvik - Falun

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
SvStorvik  
ÖvsvÖvre Storvik  
Öfre StorvikÖfre Storvik
Storvik  
GadGranstandaGranstanda
HfrHoforsHofors
HoforsSchematisk spårplan.
Robertsholm  
KorKorsånKorsån
Källviken  
BornBornBorn
BornBorn  
LsjLångsjönLångsjön
Lottbo  
RygRyggenRyggen”Spår och Kabelplan”. Samma som Jvm1184_J5_0942
Ryggen
RyggenIlluminerad spårplan
Ryggen”Spår och Kabelplan”. Förregleringstabell mm. Samma som Jvm1184_J1_0942
FilöFisklösen  
HoöHosjö  
KoäKorsnäsKorsnäsSamma som Jvm1184_J5_0571
Korsnäs
Korsnäs
KorsnäsSamma som Jvm1184_J1_0571. Manövertavla, förreglingstabell, signalsäkerhetsanläggning.
Runnsågen  
FlnFalun C  
FalunFalun
Falun

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Gävle – Dala Järnväg Blad 18Öfre Storvik
Gävle – Dala Järnväg Blad 19Km 42,2 – 45
Gävle – Dala Järnväg Blad 20Granstanda
Gävle – Dala Järnväg Blad 21Km 47,5 – 50
Gävle – Dala Järnväg Blad 22Km 50 – 52,5
Gävle – Dala Järnväg Blad 23Robertsholm
Gävle – Dala Järnväg Blad 24Hofors Station
Gävle – Dala Järnväg Blad 25Korsån Station
Gävle – Dala Järnväg Blad 26Km 60 – 62,5
Gävle – Dala Järnväg Blad 27Born
Gävle – Dala Järnväg Blad 28Långsjön
Gävle – Dala Järnväg Blad 29Lottbo
Gävle – Dala Järnväg Blad 30Km 70 – 72,5
Gävle – Dala Järnväg Blad 31Ryggen
Gävle – Dala Järnväg Blad 32Km 75 – 77,5
Gävle – Dala Järnväg Blad 33Fisklösen
Gävle – Dala Järnväg Blad 34Km 80 – 82,5
Gävle – Dala Järnväg Blad 35Hosjö
Gävle – Dala Järnväg Blad 36Korsnäs
Gävle – Dala Järnväg Blad 37Km 87,5 – 90
Gävle – Dala Järnväg Blad 38Falun Station
Gävle – Dala Järnväg Blad 39Km 91,6 – 94

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.