Bandel: Tierp - Orrskog - Gävle

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
TipTierp  
OsOrrskog  
GmoGrimsarbo  
Grimsarbo  
MehMehedeby  
MehMehedeby  
MehMehedeMehedeHållplats
MrbMarmaby  
MrmMarmaMarmaStation förreglingsritning, godkänd 1924-09-20. Samma som Jvm1184_J5_140
MarmaStation förreglingsritning, godkänd 1924-09-20. Samma som Jvm1184_J2_1516. Vevställverk.
Marma N  
Marma grusgrop  
TmaTensmyra  
TmaTensmyra  
StmStallmon  
ÄkÄlvkarleöÄlvkarleöElfkarleö station
ÄlvkarleöFörslag till utvidgning av bangården. ”Älfkarleö”
ÄlvkarleöElfkarleö Station.
ÄlvkarleöElfkarleö Station.
ÄlvkarleöElfkarleö Station.
ÄlvkarleöPlan vid högsta vattenstånd.
Älfkarleö  
Elfkarleö  
Elfkarleön  
ÄlbÄlvkarleby  
ÄkÄlkarleö  
LöäLötängen  
UboUpplandsbodarne  
Bodarne  
SurSkutskärSkutskärStation,godkänd 1908-06-23
KnlKanalen  
SurSkutskär  
HanHarnäsHarnäsStation
HaHarnäs  
YhaYtterharnäs  
FvksFuruvik S  
FvkFuruvik  
KpåKnaperåsen  
BomBomansberget  
JrvJärvsta  
Järfsta  
Jerfsta  
GsGävle SGävle SödraGäfle S station, godkänd 1924-12-01, utvidgning och ombyggnad.
Gäfle S  
Gefle S  
Gefle  
GcGävle C  

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Dalälven, ÄlvkarleöÄlfkarleö station. Förslag till ny öfvergång af Dalelfven.Godkänd 1899-10-07. Karta över Dalälven, stationsbangård, banprofil.
Ostkustbanan (UGJ) Blad 6Ytterharnäs – Gävle
Stockholmsregionen”Idéskiss, Principskisser över stationsutformning Stuvsta – Järna mm.” Järva, Rosersberg, Märsta och Bro.
Uppsala Gävle JärnvägViadukt över en gren av Dalälven vid Älvkarleö, trasig
Älvkarleö viaduktSituationsplan för wattenafloppets ordnande vid Elfkarleö wiaduct.
Älvkarleö viaduktPlan över Älvkarleö wiaduct.
Älvkarleö viaduktSituationsplan för wattenafloppets ordnande vid Elfkarleö wiaduct.
Älvkarleö viaduktTvär-Sektioner till Situationsplan för wattenafloppets ordnande vid Elfkarleö Viaduct.
Älvkarleö viaduktKopia. Nedmärkning af Elfkarleö viadukt.
Älvkarleö viaduktKopia. Nedmärkning af Elfkarleö viadukt.
Älvkarleö viaduktFörslag nr.2 till viadukt vid Elfkarleö. Trasig, godkänd 1887-11-28.
Älvkarleö viaduktFörslag nr.2 till viadukt vid Elfkarleö. Godkänd 1887-11-28.
Älvkarleö viaduktTill viadukten vid Elfkarleö. Godkänd 1887-11-28.
Älvkarleö viaduktTill en viadukt vid Elfkarleö. Godkänd 1887-11-28.
Älvkarleö viaduktBrobalkar till gamla viadukten i Elfkarleö.

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.