Bandel: Jörn - Älvsbyn

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
Jörn  
StoStorträskStorträsk
ThmTräskholmTräskholm
ÅgpÅlså grusgrop  
ByäByskeälvsbron  
MhnMyrhedenMyrheden
MhnvtMyrhedens vattentorn  
Banfors  
LtkLångträskLångträsk
SbiStorblålidenStorblåliden1919-02-12F
StorblålidenSamma som Jvm1184_J1_1080. Skadad. Tejpad
StorblålidenFörreglingstabell, ställverk. Samma som Jvm1184_J1_1080. Skadad. Tejpad
DldnDaludden  
KlrKolerKoler
Kohler  
StsStorsundStorsund
TugrTeuger  
JntJärneträskJärne-Träsk
PtbPetberg  
ÄytÄlvsby tegelbruk  
Älfsby tegelbrukÄlfsby Tegelbruk”Elfsby Tegelbruk”
KtvKorsträsk vattentorn  
KtäKorsträskKorsträsk
SgfsSågfors  
NyfsNyfors S  
NyfNyfors  
NyfnNyfors N  
ÄyÄlvsbynÄlvsbyn
ÄyÄlvsby  
ÄyÄlfsby  
Älfsbyn  
Elfsby  

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Järneträsk-KorsträskVägsignalanläggning.
Stambanan Vännäs – Boden Blad 20Träskholm – Myrheden
Stambanan Vännäs – Boden Blad 21Långträsk – Storblåliden
Stambanan Vännäs – Boden Blad 22Koler – Storsund
Stambanan Vännäs – Boden Blad 23Järneträsket – Älvsbyn

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.