Bandel: Olskroken - Tingstad - Stenungsund inklusive Tingstad - Göteborg Frihamn - Arendal/Volvo

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
GGöteborg C  
OrOlskroken  
GmlGamlestaden  
Sannegården  
GkGöteborg-Kville  
GtdGöteborg-TingstadGöteborg-Tingstad
Göteborg-Tingstad
Göteborg Tingstad  
LhnLillhagenLillhagen
HökHökälla  
TuvTuveTuve
SveSäveSäve
SveSäfve  
Nordre älvs vattentag  
YbYtterbyYtterby
YbKungälvs Ytterby  
SrySkårbySkårby
KdeKodeKode
KodeIlluminerad spårplan
JlJörlandaJörlanda
JörlandaIlluminerad spårplan
Jörlandasenast ändrad 1968. Tågankomstsignalering
VlnVallen  
SthStora HögaStora Höga”Vallen”
SnuStenungsund  

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Bohusbanan Blad 1Göteborg – Nordre Älv.
Bohusbanan Blad 18Göteborg C – Tingstad Håll- och Lastplats
Bohusbanan Blad 19Lillhagen – Säve Station
Bohusbanan Blad 2Ytterby – Görlanda
Bohusbanan Blad 20Nordreälv – Ytterby
Bohusbanan Blad 21Skårby – Kode
Bohusbanan Blad 22Jörlanda – Stora Höga
Bohusbanan Blad 3Vallen – Svenshögen
Göteborg – Strömstad Blad 1Göteborg – Nordre Älv
Göteborg – Strömstad Blad 2Ytterby – Görlanda
Göteborg – Strömstad Blad 3Vallen – Svenshögen

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.