Bandel: Alvesta - Vislanda - Älmhult

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
AvAlvestaAlvesta
Alvesta
AlvestaBeskuren från Jvm1184 J5:41
Alfvesta  
AvAlfvestad  
BldBlädingeBlädinge
VsVislandaVislanda
VislandaBeskuren från Jvm1184 J5:42
VislandaSe Jvm1184_J2_792_0. Bangård
VislandaBangård
WsWislanda  
Wieslanda  
HästhagenHästhagenSe Jvm1184_J2_792_0. Bangård
EraEnerydaEneryda
LtLiatorpLiatorp
LiatorpBeskuren från Jvm1184 J5:43
DiöDiöDiö
MknMöckelnMöckeln
ÄhÄlmhult  
EhElmhult  

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Södra StambananInnehåller banprofil Vislanda, se Jvm1184_J3_505. Innehåller bangårdsritning Vislanda, se Jvm1184_J1_1498. Samhör med Jvm1184_J5_29-58, "Teknisk ekonomisk beskrivning över Svenska Statens Järnvägsbyggnader"
Södra StambananInnehåller banprofil Liatorp – Möckeln, se Jvm1184_J3_506. Innehåller bangårdsritning Liatorp, se Jvm1184_J1_1499. Samhör med Jvm1184_J5_29-58, "Teknisk ekonomisk beskrivning över Svenska Statens Järnvägsbyggnader"
Södra StambananInnehåller banprofil Älmhult, se Jvm1184_J3_507. Innehåller bangårdsritning Älmhult, se Jvm1184_J1_1500. Samhör med Jvm1184_J5_29-58, "Teknisk ekonomisk beskrivning över Svenska Statens Järnvägsbyggnader".
Södra Stambanan Blad 16Alvesta – Vislanda
Södra Stambanan Blad 17Eneryda – Diö
Södra Stambanan Blad 18Möcken – Killeberg

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.