Bandel: Kiruna - Vassijaure / Riksgränsen

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
KraKiruna CKiruna Central
KmbKiruna malmbangård  
KlokKiruna Lokstation  
Kiruna lokstallar  
KvKrokvikKrokvik
RutRautasRautas
NtjNjuotjanjaure  
RsnRensjönRensjön
BfsBergforsBergfors
TnkTorneträskTorneträsk
SbkStenbackenStenbacken
KaiKaisaniemi  
Nuosakajokk  
KpeKaisepakteKaisepakte
SoaStordalenStordalen
Mjellijokk  
AkAbisko Ö  
AkAbiskoAbisko
AktAbisko turiststation  
AkkAbiskojokkAbiskojokk
Turisthotellet  
Nuoljastugan  
BlnBjörklidenBjörklidenSkadad
ThkTornehamns kyrkogård  
ThaTornehamn  
ThvTornehamnsväxeln  
PhjPatajaure  
PhjPahtajaure  
KopparåsenKopparåsen
BjstBjörkstugan  
LåkLåktatjåkka  
VjVassijaure  
Vassijokk  
KjåKatterjåkk  
KjoKatterjokk  
RgnRiksgränsen 1541,850  
Gränsen mot Norge  

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Kiruna Lokbangård
Kiruna Malmbangård
Statsbanan Gällivare – Riksgränsen Blad 10Stordalen – Abiskojokk
Statsbanan Gällivare – Riksgränsen Blad 11Björkliden – Låktatjåkka
Statsbanan Gällivare – Riksgränsen Blad 12Låktatjåkka – Riksgränsen
Statsbanan Gällivare – Riksgränsen Blad 6Kirun – Krokvik
Statsbanan Gällivare – Riksgränsen Blad 7Rautas – Rensjön
Statsbanan Gällivare – Riksgränsen Blad 8Bergfors – Torneträsk
Statsbanan Gällivare – Riksgränsen Blad 9Stenbacken – Kaisepakte

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.