Bandel: Östersund V - Jämtlands Sikås

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
ÖsÖstersund CÖstersund CSamma som Jvm1184_J5_1455. Förreglingstabell
Östersund CSamma som Jvm1184_J1_1455. Förreglingstabell
ÖsvÖstersund VÖstersund Västra
JliJamtli  
LgnLottgatan  
LgvksLugnviks södra  
LgvkLugnvik  
LgvknLugnviks norra  
LuvkLugnviks lastplats  
ÖsemÖstersem  
KsnKännåsen  
ÅktÅskottÅskott
GabGranbo grusgrop  
LntLitsnäsetLitsnäset
KtaKlösta  
KrstKorsta  
SöreSöre  
LitLitLit
BrevBrevåg  
StbrStenbrottet  
HgsHäggenåsHäggenås
GtmGrötom  
NånNorderåsenNorderåsen
Gulå vt  
GtnGulåstjärnGulåstjärn
MfnMunkflohögenMunkflohögen
BjvBjörvallenBjörvallenRaftsjön
RsjRaftsjön  
JsJämtlands SikåsJämtlands Sikås

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Inlandsbanan Östersund – Ulriksfors Blad 1Östersund – Åskott
Inlandsbanan Östersund – Ulriksfors Blad 2Litsnäset – Grötom
Inlandsbanan Östersund – Ulriksfors Blad 3Norderåsen –Gulåstjärn
Inlandsbanan Östersund – Ulriksfors Blad 4Munkflohögen – Jämtlands Sikås

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.