Bandel: Karlshamn - Norraryd - Vislanda

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
KhKarlshamn CKarlshamnBangård
KarlshamnBanprofil
KarlshamnKostnadsförslag
KarlshamnBangård
Karlshamns hamn  
AumAsarumAsarum
Asarum
AsarumSe Jvm1184_J2_785_0
GvlGungvalaGungvallaSe Jvm1184_J2_785_0
SväaSvängstaSvängstaSe Jvm1184_J2_785_0
ÅkmÅkeholmÅkeholm
ÅkeholmSe Jvm1184_J2_785_0
HmsHemsjöHemsjö
HemsjöSe Jvm1184_J2_785_0
Hemsjö mosseHemsjö MosseSe Jvm1184_J2_785_0
HovHovmansbygd  
HHofmansbygdHofmansbygdFörslag till sidospår vid Hofmansbygd station, kopia. Godkänd 1913-12-08. Även Jvm_J5_104
HofmansbygdFörslag till sidospår vid Hofmansbygd station, kopia. Ritning på banprofil. Obs! Finns även Jvm1184_J4_1478_1
HofmansbygdSe Jvm1184_J2_1478_0 och Jvm1184_J4_1478_1
HofmansbygdFörslag till lastspår vid vaktstugan i Hofmansbygd. Kopja. Godkänd 1920-06-17. Även Jvm1184_J5_105
HofmansbygdFörslag till lastspår vid vaktstugan i Hofmansbygd. Kopia. Banprofil och karta. OBS ! Se Jvm1184_J4_1481_1
HofmansbygdSe Jvm1184_J2_1481_0 och Jvm1184_J4_1481_1
HofmansbygdFörslag till sidospår vid Hofmansbygd station, kopia. Godkänd 1913-12-08. Samma ritning som Jvm1184_J2_1477
HofmansbygdFörslag till lastspår vid vaktstugan i Hofmansbygd. Kopia. Godkänd 1920-06-17. Samma ritning som Jvm_J2_1479
HogmansbygdSe Jvm1184_J2_786_0
FriFridaforsFridaforsSe Jvm1184_J2_786_0
Bjellernäs  
SmaSlattesmålaSlattesmålaSe Jvm1184_J2_786_0
Skattesmåla  
GranöGranöSe Jvm1184_J2_787_0 Hållplats
RydRydRyd StationSe Jvm1184_J2_787_0
NodNorrarydNorraryd
NorrarydSe Jvm1184_J2_787_0
ÅltÅlshultÅlshultSamma som Jvm1184_J5_1377.
ÅlshultSe Jvm1184_J2_787_0
Ålshult1948-09-20 F
ÅlshultSamma som Jvm1184_J1_1377. Förreglingstabell, centralapparat
UlvöUlvö”Vislanda – Karlshamn”, Samma som Jvm1184_J5_1258
Ulvö”Vislanda – Karlshamn”, Samma som Jvm1184_J1_1258. Förreglingstabell, centralapparat
UUlföUlfö1921-02-00 F
UlföUllfö station. Se Jvm1184_J2_791_0
HukHulevikHulevik”Hulvik”
HlvHulvikHulviklastplats. Se Jvm1184_J2_791_0
TneTorneTorneSamma som Jvm1184_J5_1195
Tornestation. Se Jvm1184_J2_791_0
TorneFörreglingstabell, centralapparat. Samma som Jvm1184_J1_1195
TorpTorplastplats. Se Jvm1184_J2_791_0
HaHunna  
GmöGrimslöv  
GlGrimslöfGrimslöfSe Jvm1184_J2_792_0. Bangård
SköpSkörda grusgrop  
Hästhagsmossen  
VsVislanda  

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Bredåkra Tingsryds Järnväg Ry dPlan av föreslaget grusspår.. Kopia
Hemsjö, HofmansbygdFörslag till spåranordning å lastplatsen emellan stationerna Hemsjö och Hofmansbygd. Kopia. Godkänd 1918-03-25. Bangårdsritning och banprofil. Även Jvm1184_J5_106
Hemsjö, HofmansbygdFörslag till spåranordning å lastplatsen emellan stationerna Hemsjö och Hofmansbygd. Kopia. Godkänd 1918-03-25. Bangårdsritning och banprofil. Samma ritning som Jvm1184_J2_1480
Hönshylte
Karlshamn – Vislanda JärnvägNivåritning. Text på baksidan: Pejlingar i hamnen
Karlshamn – Vislanda JärnvägSammanbindningsbanan Karlshamn
Karlshamn – Vislanda JärnvägNorra Fogdlyktegatan – Fiskarnas Båthamn

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.