Bandel: Mora - Brintbodarne - Vansbro

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
MraMora  
MrasMorastrand  
SxnSaxvikenSaxviken
MraiMora kommuns industriområde  
MraiMora industriområde  
WibeWibe  
LomLomsmyren  
NvkaNorra Vika  
VikaVikaVika
Vikarbyn  
RånRyssånRyssån
SisSiljansfors  
VmoVimoVimo
VmsVimosågen  
KätKättboKättbo
GvaGävundaGävunda
Gäfvunda  
BrbBrintbodarneBrintbodarne
BjbnBjörkbäcken  
RdbnRämyrbaden  
VanVanVan
DlsgDalasågen  
VobVansbro brukVansbro Bruk
VaVansbroVansbro

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Inlandsbanan Kristinehamn – Mora Blad 10Gävunda – Vimo
Inlandsbanan Kristinehamn – Mora Blad 11Siljansfors – Saxviken
Inlandsbanan Kristinehamn – Mora Blad 12Mora Station
Inlandsbanan Kristinehamn – Mora Blad 9Van – Brintbodarne
Vimo Grusgrop

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.