Bandel: Göteborg N - Olskroken - Alvhem - Trollhättan - Öxnered

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
Göteborg N  
Bergslags Göteborg  
Göteborg B:s  
Göteborgs B:s hamnbana  
Göteborg SJ hamnbana  
GGöteborg CGöteborg
OrOlskroken  
SlgtSlakthusgatan  
Göteborg Ö  
GbmGöteborg Marieholm  
LrbgLärje rangerbangård  
Lärje rangeringsstation  
LrbgLärjeLärje
SkpSkräppekärr  
AgbAgnesbergAgnesberg
SuesSurte S  
SueSurteSurte
Surte”Illuminerad Spårplan”
BhsBohusBohus
BohusSamma som Jvm1184_J5_0146
Bohus
BohusSamma som Jvm1184_J1_0099. Vevapparat, förregllingstabell.
Jordfallet  
NöeNödingeNödinge
NolNolNol
HejHäljered  
ÄnÄlvängen  
ÄlfängenÄlfängen
Eln, EnElfängen  
ÖbgÖrnäsberget  
AlhAlvhem  
AlfhemAlfhem
Lödöse  
HdoHede Olof  
NygNygårdNygårdsamma som Jvm1184_J5_0845
Nygård
NygårdSamma som Jvm1184_J1_0845. Ställverk, förreglingstabell
PbPrässeboPrässebo
PbPressebo  
UphUpphäradUpphärad
VeaVelandaVelanda
WelWelanda  
ThnTrollhättanTrollhättan
Trollhättan
Trollhättan C  
GufsGullöfors  
LdgLadugårdsbyn  
ÄvkÄlvåker  
ÖxÖxnered  

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Bergslagernas Järnväg Blad 80Säffle – Göteborg B:s Km 395-400
Bergslagernas Järnväg Blad 81Säffle – Göteborg B:s Km 400-405
Bergslagernas Järnväg Blad 82Säffle – Göteborg B:s Km 405-410
Bergslagernas Järnväg Blad 83Säffle – Göteborg B:s Km 410-415
Bergslagernas Järnväg Blad 84Säffle – Göteborg B:s Km 415-420
Bergslagernas Järnväg Blad 85Säffle – Göteborg B:s Km 420-425
Bergslagernas Järnväg Blad 86Säffle – Göteborg B:s Km 425-430
Bergslagernas Järnväg Blad 87Säffle – Göteborg B:s Km 430-435
Bergslagernas Järnväg Blad 88Säffle – Göteborg B:s Km 435-440
Bergslagernas Järnväg Blad 89Säffle – Göteborg B:s Km 440-445
Bergslagernas Järnväg Blad 90Säffle – Göteborg B:s Km 445-450
Bergslagernas Järnväg Blad 91Säffle – Göteborg B:s Km 450-455
Bergslagernas Järnväg Blad 92Säffle – Göteborg B:s Km 455-460
Bergslagernas Järnväg Blad 93Säffle – Göteborg B:s Km 460-465
Bergslagernas Järnväg Blad 94Säffle – Göteborg B:s Km 465-470
Bergslagernas Järnväg Blad 95Säffle – Göteborg B:s Km 470-475
Bergslagernas Järnväg Blad 96Säffle – Göteborg B:s Km 475-478,9
Göteborgs Hamnbana
Göteborgs Hamnbana
Göteborgs Hamnbanan
Marieholm, LärjePlan över spårsystemen vid Marieholm och Lärje. Ändrad i 1935-10-00. Ej bunden

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.