Bandel: Visby , Romakloster , Hemse

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
VyVisby  
Silikattegelfabriken  
SvStora Vede  
RosendalRosendalsvägenKopia, Plan och profil över sidospår
SySylfasteSylfasteKopia, Plan och profil över sidospår
BoBarlingboBarlingboKopia
Visby-BarlingboKopia, ”Förslag till lastspår på linjen
StavaStafva åkrarKopia, Plan och profil över sidospår. Mellan Barlingsbro – Roma
KyKarby  
RakRoma kloster  
RomaklosterRomaklosterKopia, ”Roma”
Roma  
Högbro  
VuViklau  
BjBjärgesBjärgesKopia, ”Bjerges”
Bjerges  
BtButtleButtleKopia
Butle  
StbStenbrottet  
EtEtelhemEtelhemKopia
SseStarrlause  
StStångaStångaKopia
StgStånga grp  
Ronemyr  
TjTjängdarve  
Tjengdarfve  
HeHemseHemseKopia

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Stånga grusgropKopia, Plan över sidospår. Mellan Stånga och Hemse stationer

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.