Bandel: Fors - Gruvgården

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
ForsFors Station
Fors Station
ÅsgarnÅsgarn
Åsgarn
GarpenbergGarpenbergKopia
Garpenberg
GarpenbergKopia
Garpenberg
HerrgårdenHerrgårdenKopia,Hållplats, Militärmötesspår
HerrgårdenKopia, Hållplats, Militärmötesspår
HerrgårdenHållplats, Militärmötesspår
Dala FinnhyttanDala-FinnhyttanKopia
Dala-Finnhyttan StationKopia
Dala-Finnhyttan Station
Dala-Finnhyttan Station
GruvgårdenGruvgårdenKopia, ”Grufgården”
Gruvgården”Grufgården”
Gruvgården”Grufgården”
Gruvgården BangårdKopia
Grufgården  

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Gruvgården – Fors Järnväg Bla d 1aKopia, Fors
Gruvgården – Fors Järnväg Bla d 1bKopia, Garpenberg
Gruvgården – Fors Järnväg Bla d 2Kopia, Garpenberg
Gruvgården – Fors Järnväg Bla d 3Kopia, Gruvgården

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.