Bandel: Eslöv - Örtofta - Lund - Arlöv - Malmö

Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel

SignTrafikplatsRitningAnmärkning
EEslövEslöv
EslövBeskuren från Jvm1184 J5:48
DatDammstorp  
ÖÖrtoftaÖrtofta
ÖrtoftaBeskuren från Jvm1184 J5:49
Lilla Harrie  
Krutmöllan  
Rinnebäck  
Glacéläderfabriken  
StbStångbyStångby
ThlTornhill  
LuLund CLund Central
Lund Central
LuLundLundBeskuren från Jvm1184 J5:49
Lund Rausing  
Hardeberga  
KämKällbymölla  
FlpFlackarp  
HjpHjärup  
UpUppåkraUppåkra
UpiUppåkra industrispår  
ÅknÅkarp N  
ÅkÅkarpÅkarp
ÅkarpBeskuren från Jvm1184 J5:50
BlvBurlöv  
AlArlövArlöv
Arlöv
Arlöv
ArArlöf  
MgbMalmö godsbangård  
SjlSjölunda  
Malmö F  
Malmö ångfärjestationMalmö Ångfärjestation
Malmö frihamn  
Malmö hamnbana  
MMalmö CMalmöBeskuren från Jvm1184 J5:50

Ritningar för banan

RitningAnmärkning
Södra StambananInnehåller banprofil Stehag – Eslöv, se Jvm1184_J3_511. Innehåller bangårdsritningar Stehag och Eslöv, se Jvm1184_J1_1506 och Jvm1184_ J1_1507. Samhör med Jvm1184_J5_29-58, "Teknisk ekonomisk beskrivning över Svenska Statens Järnvägsbyggnader".
Södra StambananInnehåller banprofil Örtofta – Åkarp, se Jvm1184_J3_512. Innehåller bangårdsritningar Örtfota och Lund, se Jvm1184_J1_1508 och Jvm1184_J1_1509. Samhör med Jvm1184_J5_29-58, "Teknisk ekonomisk beskrivning över Svenska Statens Järnvägsbyggnader".
Södra Stambanan Blad 24Stångby Station – Sjölunda Signalplats
Södra Stambanan Blad 25Sjölunda – Malmö

Samma station kan ha haft flera olika namn under åren och då visas alla namnen
som var sin station. För en detaljerad lista över de olika stationerna, deras
km-tal, tidsperiod, m.m. hänvisas till historiskt.nu.

Observera att på stationer som har flera banor så redovisas varje ritning oftast
på endast en bana. Så är man intresserad av grenstationer så rekommenderas att
kolla alla banorna som ansluter till den stationen.