Sverigekartan

North 032, SJ 042, Boliden - Slind, bolag 3117 040, SJ 030, SJ 028, SJ 075, SJ 077, SJ 059, SJ 057, SJ 080, SJ 079, SJ 024, SJ 049, SJ 026, SJ 045, SJ 047, SJ 020, SJ 022, SJ 114, SJ 117, SJ 119, SJ 121, SJ 051, SJ 084, SJ 055, SJ 082, SJ 171, SJ 109, SJ 020, SJ 086, SJ och HdSJ 088, HdSJ 090, HdSJ 092, OKB 094, OKB 109, SJ 112, JLJ 106, SJ 107, STJ 111, STJ & MVaJ 099, Österströms Järnväg South 046, Botniabanan, BV 048, Botniabanan, BV 173, SJ 021, SJ 173, SJ 171, SJ 044, Robertsfors - Sikeå

Ursprungskartorna är ritade av Lars Eriksson. Senare bearbetning, färgläggning och inskrivning av bandelsnummer, är gjort av Rolf Sten.
Kartan är hämtad från historiskt.nu med tillstånd från Rolf Sten.