Sverigekartan

North 096, OKB 171, SJ 124, SJ 140, SJ 146, NHJ 146, NHJ 098, OKB 148, SJ 147, HJ 169, SJ 125, OHJ 100, OKB 223, LiSJ 189, MEJ 127, FRMJ 141, DHdJ 145, VLJ 143, DHdJ 168, SJ 150, SJ 152, ShJ 102, OKB 154, MaSJ 156, Hå - Vallvik 231, MVJ 231, SJ 234, Utsjö J 230, MVJ 129, MVJ 241, SWB 131, MVJ South 187, FRMJ 223, SDJ 223, BSJ 191, FVJ 185, FRMJ 292, BJ 292, BJ 221, SDJ 183, GDJ 178, ÅJ 174, DONJ 167, SJ 176, DONJ 179, GOJ 165, SJ 207, BLJ 104, OKB 181, GDJ 195, UGJ 214, SGGJ 199, UGJ 206, Untraverket 204, UGJ 203, UGJ 311, DHJ

Ursprungskartorna är ritade av Lars Eriksson. Senare bearbetning, färgläggning och inskrivning av bandelsnummer, är gjort av Rolf Sten.
Kartan är hämtad från historiskt.nu med tillstånd från Rolf Sten.