Sverigekartan

West, Mainland West. Mainland 660, GJ 661, GJ 662, GJ 664, KlRJ & SGJ 665, RHJ 663, SlRJ 666, VVJ

Ursprungskartorna är ritade av Lars Eriksson. Senare bearbetning, färgläggning och inskrivning av bandelsnummer, är gjort av Rolf Sten.
Kartan är hämtad från historiskt.nu med tillstånd från Rolf Sten.